SubMunte

Proiectul submunte este o iniţiativă care îşi propune definirea unor politici sustenabile în turismul regional şi ecoturism

De ce este nevoie de submunte?

Pentru că avem ce (re)descoperi în România. Pentru că nu avem “munte” şi “mare”, ci o serie întreagă de obiective naturale şi culturale distincte care există în pofida încercărilor de uniformizare. Pentru că avem o ţară bogată în diversitate: a tradiţiilor, a locurilor şi a poveştilor. Pentru că ignorăm, uităm şi apoi pierdem istorii care ne îmbogăţesc. Pentru că este bine să ne cunoaştem.

Ce propune submunte?

Submunte propune valorificarea culturală a patrimoniului material şi imaterial (tradiţii, credinţe, practici tradiţionale, folclor, obiceiuri etc.) din zona subcarpatică a Munteniei şi Olteniei prin proiecte editoriale, dezbateri, încurajare şi susţinere a iniţiativelor de conservare şi restaurare, documentare şi promovare a bunurilor patrimoniale relevante din punct de vedere cultural, istoric, identitar şi turistic.

Această întreprindere presupune agregarea într-un corp comun a elementelor specifice unor întregi zone, regiuni, comunităţi care, astfel descrise pot face obiectul unei abordări complexe de tipul ecomuzeului.

Din această perspectivă se impune o dublă abordare: integrantă, prin crearea unor trasee tematice care să reunească în parcursul lor obiective similare; diferenţiată, prin identificarea in situ a trăsăturilor specifice fiecărei comunităţi. Acestea urmează a fi reunite într-un traseu cu specific regional.

De ce propune?

Piaţa turistică naţională operează cu categorii mari, greu de utilizat şi definit de tipul “turismului montan” ori al “turismului estival”, tratând indistinct diversitatea geomorfologică şi zestrea istorică şi culturală a fiecărei zone. Ori diferenţele de ofertă dintre Apuseni şi Făgăraş ori Sfântu Gheorghe şi Mamaia sunt evidente.

Nevoia identificării corecte a specificului şi consistenţei reale a fiecărei regiuni se face simţită atunci când vine vorba de oferta de turism. Aceasta trebuie să fie suficient de flexibilă, ofertantă si corect documentată, încât să poţi oferi călătorului posibilitatea unei opţiuni reale.
Astfel, pe lângă parametrii geografici, de mediu şi de infrastructură folosiţi pentru descrierea şi evaluarea potenţialului turistic al zonelor/regiunilor trebuie să adăugăm şi criterii culturale. Această abordare a fost cu succes implementată la nivelul ONG-urilor locale pentru regiunea Transilvaniei, Maramureşului ori a Bucovinei. Definirea şi exploatarea turistică a moştenirii săseşti (de ex. microregiunea Hârtibaciului; acţiunile Mioritics sau MET), a specificului multi-cultural al Bucovinei, a “civilizaţiei lemnului” din Maramureş aduce comunităţilor locale şi turismului naţional beneficii atât la nivel economic, cât şi cultural.

Tot astfel, poate fi valorificat poteţialul turistic al profilului cultural şi geografic al zonelor Munteniei şi Olteniei: culele olteneşti, bisericile de lemn, portul şi arhitectura populară muscelene, produsele tradiţionale de tipul ţuicii, brânzei de burduf în coajă de brad şi a caşcavelei, ciobănescul carpatin “Corb”, arhitectura brâncovenească, relieful carstic din Munţii Căpăţânii, păstoritul şi transhumanţa, marile mănăstiri, chiliile săpate în stâncă etc..
Identificarea particularului local, a ineditului şi a specificului presupun, prin revalorificare, şi redescoperirea unor microregiuni istorice. Astfel vom putea vorbi despre Ţara Muscelului şi portul or arhitectura specifice, de Ţara Loviştei şi transhumanţă, de Ţara Chioajdelor şi ţuica ori arhitectura regiunii, fiecare zonă având trăsăturile ei dominante şi recomandându-se printr-un complex de atribute specifice.

În contextul acesta proiectul este relevant din perspectiva re-descoperirii şi re-evaluăriiunui potenţial turistic ignorat sau valorificat parţial ori incorect. Totodată, proiectul are calitatea de a repune în discuţie problema identităţii locale din perspectiva tradiţiei vii, prin încurajarea unei abordări regionale în detrimentul uneia indistinct globale. Promovarea turismului este dublată de politici de conservare a tradiţiilor şi monumentelor prin exemple de bune practici în exploatarea turistică.

http://submunte.wordpress.com/category/despre-submunte/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>