Interese

A37 este rezultatul valorilor şi scopurilor noastre, a experienţei şi lucrului în echipă de până acum, în domenii precum arhitectură, istoria artei şi spaţiu urban.

Scopurile a37 urmăresc promovarea, valorificarea, reabilitarea şi consolidarea patrimoniului naţional mobil şi imobil, a culturii urbane şi a artelor vizuale, a turismului cultural şi a ecoturismului, a arhitecturii ecologice şi a dezvoltării durabile. Susţinem de asemenea cercetarea şi documentarea artistică şi ştiinţifică, educaţia civică şi ecologică.

Fiecare proiect este urmărit din varii puncte de vedere şi tradus în diferite mijloace de expresie precum filmul documentar, publicaţii, cercetare ştiinţifică, activităţi educaţionale informale, expoziţii, dezbateri. Toate acestea relaţionează în a oferi o vedere de 360 de grade asupra proiectelor noastre.

Patrimoniul este unul din subiectele care acaparează într-o măsură considerabilă atenţia societăţii civile de astăzi datorită recentelor şi neîntreruptelor demolări de situri istorice, atât în spaţiul urban cât şi rural. Luând în considerare experiența noastră şi interesul legat de această problemă, continuăm să acţionăm înspre creşterea conștientizării valorii patrimoniului, întru păstrarea lui nu numai prin studii şi documentare, dar şi prin susţinerea unei cercetări active care să implice dezbaterea, restaurarea şi educaţie interactivă.

Protejarea mediului înconjurător este o provocare permanentă. Considerăm că există o singură cale de a obţine o dezvoltare coerentă şi durabilă a economiei şi a surselor noastre de energie şi aceasta este educarea noilor generaţii. În absenţa punerii în practică a unei politici naţionale coerente privind protejarea mediului, provocarea rămâne organizaţiilor non-profit de a activa întru receptivitatea societăţii faţă de această problemă.

România, în ciuda patrimoniului natural, imobil și al tradițiilor nu este asociată conceptului de turism cultural sau ecoturism. Brandul de țară mizează pe alte valori decât decât cele reale, vorbind despre o țară ideală nu despre cea prezentă. Potențialul autentic este ignorat din comoditate și din lipsă de creativitate în ceea ce privește identificarea unor tipuri de turism proprii acestei regiuni.Proiectele noastre sunt inovative prin tipul de trasee culturale care aduc laolaltă comunităţi, tradiţii, situri naturale, patrimoniu local şi servicii turistice personalizate. Acest concept este dezvoltat în prezent pe platforma submunte.ro.

Oricine poate sesiza că ceva lipseşte oraşelor noastre. Recuperarea spaţiului urban înseamnă conştientizarea lui ca spaţiu public cu toate implicaţiile acestui fapt: puncte de întâlnire deschise, evenimente de stradă, iarbă verde versus beton, monumente de for public şi mobilier urban.