Bisericile de lemn în actualitate

“În urmă cu zece-cincisprezece ani, a-ţi fi exprimat interesul pentru arhitectura eclezială din lemn în cercul restrâns al istoricilor de artă presupunea un risc înalt de descalificare profesională. Am încercat-o pe pielea mea şi am suportat consecinţele, deşi, în ultimele decenii ale secolului XX, istorici marcanţi şi-au arătat preocuparea faţă de vastul fenomen al ctitoririi de lăcaşe de cult din lemn pe întreg teritoriul românesc. Cercetători aplicaţi şi riguroşi precum Ioana Cristache-Panait, Răzvan Theodorescu, Ion Godea, Paul Petrescu, Andrei Pănoiu, Radu Creţeanu s-au aplecat, de-a lungul timpului, asupra acestui vast subiect, iar efortul lor s-a concretizat în cărţi şi studii dedicate bisericilor de lemn. Au rămas însă, din păcate, cazuri izolate, fiindcă în ansamblul său cercul medieviştilor s-a cantonat în studiul, nici acela prea convingător, cu puţine excepţii, al monumentelor ecleziale din zid, ctitorii domneşti ori boiereşti.

Abia începutul de secol XXI aduce în prim plan arhitectura tradiţională din lemn în România. În mod sigur, o influenţă semnificativă au avut-o şi de această dată străinii veniţi la noi să vadă şi să cerceteze bisericile de lemn, spre a le compara cu cele existente în patrimoniul ţărilor lor. Un simpozion internaţional precum cel cu tema „Drumurile europene ale lemnului”, a cărui ediţie a avut loc în anul 2000 şi a continuat în următorii trei, a avut meritul de a strânge la un loc arhitecţi, istorici de artă, meşteri tradiţionali din Suedia, Norvegia, Finlanda, Polonia, Ţările Baltice, Turcia, România în schimburi de experienţă şi călătorii de studiu în mai multe zone ale ţării. În felul acesta au început unii dintre români să-şi dea seama ce comoară de artă şi de spiritualitate deţine patrimoniul lor naţional şi să acţioneze în scopul conservării şi al valorificării ei. Fiecare după puteri, aşa cum contribuiau în vechime obştile rurale la ridicarea bisericilor de lemn.”

(citiţi întregul articol al Luizei Barcan în Revista Ramuri)

This entry was posted in Lemn. Biserici din nordul Olteniei and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>